YRITYSSANEERAUS

Yrityssaneeraushakemuksen voi jättää käräjäoikeudelle osakeyhtiö, avoin yhtiö, yksityinen elinkeinon harjoittaja, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö sekä taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys.

Yrityssaneeraukseen voidaan hakeutua, mikäli velallinen ei pysty suoriutumaan veloistaan eräpäivinä. Hakemus tehdään tuomioistuimeen ja hakijana voi toimia velallinen tai velkoja.

Yrityssaneeraushakemus voidaan tehdä, vaikka velkoja hakee tai on hakenut velallista konkurssiin. Tuomioistuin voi keskeyttää konkurssihakemuksen käsittelyn sekä ulosoton väliaikaisesti määräämällä velalliselle väliaikaisen toimenpidekiellon.

Yrityssaneeraukseen ei voi enää hakeutua, mikäli velallinen on jo konkurssissa.

Saneeraushakemuksen tulee sisältää yhtiön tarkat taustatiedot, omistussuhteet, tilinpäätös, tuore välitilinpäätös, luettelo veloista ja varoista sekä tilintarkastajan lausunto maksukyvystä.

Mahdollisuus on siis vielä olemassa konkurssin sijaan. Pelkkä hakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen tuo sinulle lisää miettimis- ja järjestelyaikaa, 1-8 kuukautta.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, mikäli siihen suostuu vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä veloista.

Vaikka kaikki velkojat vastustaisivat saneerauksen aloitusta, on mahdollisuus silti olemassa. Tässä tilanteessa saneerauksen aloittamiselle yhtiösi kohdalla pitää olla hyvät perusteet. Mikäli kaikki edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää yrityksen saneeraukseen.

Hyväksytyssä saneerausohjelmassa velkojen takaisinmaksulle on luotu maksuohjelma ja velkojen kokonaismäärää saatetaan leikata. Saneerausmenettelyn käynnistyttyä, yritys saa takaisin mahdollisesti menettämänsä epr-otteen, sekä lakisääteisiin todistuksiin kuten verovelka, tyel saadaan merkintä tehdystä maksusopimuksesta. Yrityssaneerauksesta tulee velalliselle merkintä kaupparekisteriin sekä luottotietoihin. Muuhun liiketoimintaan saneeraus ei vaikuta mitenkään.

Yrityssaneeraus päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu. Mikäli yrityssaneerauksen aikana velallinen ei pysy maksuohjelmassa, niin yrityssaneeraus voidaan keskeyttää. Yrityssaneeraus voidaan keskeyttää myös hakijan pyynnöstä.

Teemme kaikki edellä mainitut toimenpiteet puolestasi, mukaanlukien tilintarkastajan lausunnon. Pelkkä hakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen tuo sinulle lisää miettimis- ja järjestelyaikaa.

info.lawcom@notrops.eu
asiakaspalvelu.lawcom@notrops.eu
puhelin:
+358 45 189 7470
+358 45 612 2336 tsto

YRITYS RAHOITUSTA

Tarvitsetko yrityksellesi rahoitusta? Maksuhäiriö merkintä ei ole este rahoitukselle. Kerro rahoitus tarpeesi meille. Meidän kauttamme saat itsellesi tai yrityksellesi rahoitustarjouksen. Kysy rohkeasti lisää. asiakaspalvelu.lawcom@notrops.eu info.lawcom@notrops.eu +358 45 189 7470

OSAKEYHTIÖN VAPAAEHTOINEN SELVITYSTILA

Yhtiön selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, sen jälkeen yhtiön omaisuuden realisoiminen ja velkojen maksu.

Tämän jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat jaetaan osakkaille jako-osuuksien mukaisesti. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä varojen jakamisesta myös muulla tavalla, jolloin yhtiöjärjestys ratkaisee varojen jakotavan.

Selvitystila ymmärretään puhekielessä usein virheellisesti konkurssiksi. Selvitystilasta seuraa kuitenkin konkurssi vain siinä tapauksessa, että yhtiössä ei purettaessa ole riittävästi varoja sen velkojen maksuun.

Konkurssitilanteessa pesäluettelon vannoo ja allekirjoittaa selvitysmies, joka vastaa myös koko konkurssista sinun sijaasi.

Yhtiön asettaa selvitystilaan yhtiökokous. Kun selvitystila on vapaaehtoinen, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättää yhtiökokous 2/3 määräenemmistöllä osakeyhtiölain 5:27:n mukaisesti.

Rekisteriviranomainen määrää yhtiön selvitystilaan tai poistaa sen rekisteristä, mikäli yhtiöllä ei ole toimikelpoista hallitusta, yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä edustajaa, tilinpäätösasiakirjoja ei ole viety rekisteröitäväksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä tai yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Osakeyhtiölain mukaan selvitystila alkaa heti, kun sitä koskeva päätös on tehty ja selvitysmiehet valittu.

Selvitystilan astuttua voimaan selvitysmiesten tulee hakea julkinen haaste yhtiön velkojille. Haaste velvoittaa velkojat ilmoittamaan saatavansa siinä mainittuun määräpäivään mennessä. Mikäli velkoja ei toimita ilmoitusta, saatavat raukeavat.

Tällä toimenpiteellä pääset yhtiöstäsi eroon, vanha hallitus eroaa jolloin hallituksen nimet ei näy enää yhtiössä ja vastuu siirtyy selvitysmiehelle.

info.lawcom@notrops.eu
asiakaspalvelu.lawcom@notrops.eu
puhelin: +358 45 189 7470
+358 45 612 2336 tsto

Tarjouslaskenta ja vastaan työnjohtajan palvelut

Mikäli tarvitset rakennusalan määrä- tai tarjouslaskentaa meiltä saat apua myös siihen.

Lähetä tarjouspyyntö sähköpostiimme :

rakennuspalvelut@notrops.eu

Voit toimittaa myös suoraa laskentamateriaalin yllä mainittuun sähköpostiin niin saat tarjouksen laskennasta.