OSAKEYHTIÖN VAPAAEHTOINEN SELVITYSTILA

Yhtiön selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, sen jälkeen yhtiön omaisuuden realisoiminen ja velkojen maksu.

Tämän jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat jaetaan osakkaille jako-osuuksien mukaisesti. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä varojen jakamisesta myös muulla tavalla, jolloin yhtiöjärjestys ratkaisee varojen jakotavan.

Selvitystila ymmärretään puhekielessä usein virheellisesti konkurssiksi. Selvitystilasta seuraa kuitenkin konkurssi vain siinä tapauksessa, että yhtiössä ei purettaessa ole riittävästi varoja sen velkojen maksuun.

Konkurssitilanteessa pesäluettelon vannoo ja allekirjoittaa selvitysmies, joka vastaa myös koko konkurssista sinun sijaasi.

Yhtiön asettaa selvitystilaan yhtiökokous. Kun selvitystila on vapaaehtoinen, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättää yhtiökokous 2/3 määräenemmistöllä osakeyhtiölain 5:27:n mukaisesti.

Rekisteriviranomainen määrää yhtiön selvitystilaan tai poistaa sen rekisteristä, mikäli yhtiöllä ei ole toimikelpoista hallitusta, yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä edustajaa, tilinpäätösasiakirjoja ei ole viety rekisteröitäväksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä tai yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Osakeyhtiölain mukaan selvitystila alkaa heti, kun sitä koskeva päätös on tehty ja selvitysmiehet valittu.

Selvitystilan astuttua voimaan selvitysmiesten tulee hakea julkinen haaste yhtiön velkojille. Haaste velvoittaa velkojat ilmoittamaan saatavansa siinä mainittuun määräpäivään mennessä. Mikäli velkoja ei toimita ilmoitusta, saatavat raukeavat.

Tällä toimenpiteellä pääset yhtiöstäsi eroon, vanha hallitus eroaa jolloin hallituksen nimet ei näy enää yhtiössä ja vastuu siirtyy selvitysmiehelle.

info.lawcom@notrops.eu
asiakaspalvelu.lawcom@notrops.eu
puhelin: +358 45 189 7470
+358 45 612 2336 tsto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *